Organisatie

Het Safety Experience Center is een kennis- en opleidingscentrum dat met behulp van training, consulting en online trainingsapplicaties een bijdrage levert aan een verhoging van de verkeersveiligheid.

De verkeersveiligheidopleidingen worden uitgevoerd onder auspiciën van de Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Diensten en Producten Verkeersveiligheid Groep Nederland

Opleiding en training
 • gecertificeerde trainingen voor bestuurders van personenvoertuigen
 • gecertificeerde trainingen voor bestuurders van bedrijfswagens
 • trainingen beroepsvervoer (EU richtlijn 2003/59)
 • online trainingsapplicaties: permanente verkeerseducatie
Technologische toepassingen
 • interactieve videotrainingen
 • resultaatmeting met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden
 • monitoring van brandstofverbruik en schadelast

Rendement

 • schade- en ongevalpreventie
 • behoud bedrijfscontinuïteit
 • brandstofbesparing en reductie van de uitstoot van CO2
 • naleving zorg- en opleidingsverplichting werkgever
 • invulling nascholingseisen Richtlijn Vakbekwaamheid

Visie en trainingsmethodiek

Veilige, milieuverantwoorde en kosteneffectieve verkeersdeelname vereist een organisatiebrede benadering. De Verkeersveiligheid Groep Nederland besteedt dan ook expliciet aandacht aan verantwoorde werkomstandigheden en aan een bewuste houding ten aanzien van verkeerveiligheid van alle betrokkenen op operationeel en op management niveau.

In de trainingen en online applicaties staat het aanleren van een anticiperende en probleemvoorkomende rijstijl centraal. Focus is het verhogen van het verkeersinzicht en het verbeteren van de risicoperceptie: de voorwaarden om te komen tot structurele gedragsverandering. Monitoring en terugkoppeling van resultaten vormen een essentieel onderdeel van het leerproces.

De werkwijze van de Verkeersveiligheid Groep Nederland is gebaseerd op de meest moderne inzichten ten aanzien van effectieve gedragsbeïnvloeding en duurzame verkeersveiligheid.

Kwaliteitsborging gelegitimeerde opleidingen

De trainingen, opleidingsmethodiek, examens en certificatietrajecten van de Verkeersveiligheid Groep Nederland staan onder extern en onafhankelijk toezicht van TÜV Nederland.

De Verkeersveiligheid Groep Nederland is aangesloten bij CCV en de eigen bedrijfsprocessen zijn gewaarborgd binnen het management systeem ISO 9001:2008.

Instructeurs

De instructeurs van de Verkeersveiligheid Groep Nederland zijn in het bezit van een WRM erkenning en/of het certificaat Instructeur Verkeersveilig Handelen en Milieubewust Verkeersgedrag. (persoonscertificaat TÜV Nederland)

Opleidingen met persoonscertificatie

Indien kandidaten een training met goed resultaat doorlopen komen zij in aanmerking voor persoonscertificatie. Een persoonscertificaat is de waarborg dat er een eenduidige toetsing van kennis, vaardigheden en inzicht heeft plaatsgevonden onder extern toezicht van een onafhankelijke certificatie instelling. Het persoonscertificaat is een garantie dat de betrokken chauffeur over kennis en vaardigheden beschikt waarmee veilig, schadepreventief en milieubewust kan worden deelgenomen aan het verkeer. Het is tevens een bewijs dat de cursist aan een erkende training heeft deelgenomen wat van belang kan zijn bij verzekeringsclaims.

Incentives

De incentives staan onder toezicht van het Safety Experience Center.

De opleidingen van de Verkeersveiligheid Groep Nederland en het Safety Experience Center worden Klimaat Neutraal uitgevoerd.