“Het gedrag van mensen is het best te veranderen door betere rijvaardigheid en bewust te worden van het eigen gedrag in het verkeer”

Visie

In het alsmaar drukker wordende verkeer in Nederland en de toenemende afleiding in en rondom vervoersmiddelen ontstaan steeds vaker gevaarlijke situaties. Daarnaast zien wij dat de potentie van zuinige voertuigen slechts ten dele wordt benut, omdat mensen onvoldoende instaat en onvoldoende bewust zijn van hun eigen invloed op het brandstofverbruik.

Om het Nederlandse verkeer veiliger te maken en duurzamer zijn wij van mening dat weggebruikers naast het verbeteren van hun eigen rijvaardigheid ook bewust moeten worden van hun eigen gedrag in het verkeer en wat de impact van dit gedrag is.

Missie

Safety Experience Center wil bijdragen aan een veiliger en duurzamer verkeer in Nederland door trainingen aan te bieden die bijdragen aan een betere rijvaardigheid. Daarnaast bieden we leerprogramma’s om lange termijn gedragsverandering te realiseren. En werken we samen met andere specialisten die eveneens streven naar veiligere en duurzamere verkeerssituaties.